Política de Privacidade

Política de privacidade e protección de datos

 

En cumprimento do establecido na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal,  informámoslle que os seus datos están incluídos nun ficheiro propiedade de Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ), procedendo estes ou de fontes accesibles ao público ou foron subministrados polo usuario e poden ser utilizados para o envío de información sobre os nosos produtos. Así mesmo, informámolo de que pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición no correo electrónico sanero@sanero.com ou no seguiente enderezo:  Cabeza de Boi – Armenteira, nº 4. C.P. 36192. Meis (Pontevedra) facendo constar o seu nome e enderezo de correo electrónico e adxuntando unha copia do seu D.N.I.